Garanciális feltételek

Garancia (kiv. USA, Ausztrália, Brazília)

Az Ön által vásárolt eredeti Sennheiser termék 24 hónapos garanciával rendelkezik. Némely termékre ettől eltérő garanciális idő vonatkozik. A rád vonatkozó garanciális időt a különálló, kibővített garanciatáblázatban ellenőrizheted. A korlátozott garancia csak azokra a termékekre vonatkozik, melyek a vásárlás időpontjában az aktuális Sennheiser értékesítési programhoz tartoznak. A garanciaidő akkor kezdődik, amikor a vadonatúj, még nem használt terméket az első végfelhasználó megvásárolja. Ezért a vásárlás időpontjának igazolására ajánlatos megőrizni a számlát (vagy a garancia igazolást). E nélkül az igazolás nélkül (melyet a Sennheiser szervizeléssel megbízott partnere ellenőriz) az elvégzett javítás ellenértékét Önnek kell kifizetnie. A vásárlást igazoló bizonylatnak tartalmaznia a kell a vásárlás időpontját és a termék megnevezését.

Ha a termékről a garanciaidőn belül megállapítják, hogy az a nem kielégítő alapanyag vagy kidolgozás alkalmazása miatt hibás (az eredeti beszerzés idején is az volt), a Sennheiser electronic GmbH & Co. KG vagy annak szervizpartnerei a munkadíj, vagy az alkatrészek díjának megfizettetése nélkül megjavítják, vagy (a Sennheiser electronic GmbH & Co. KG belátása szerint) kicserélik a terméket, illetve annak hibás alkatrészeit.

A Sennheiser electronic GmbH & Co. KG vagy annak szervizpartnerei a hibás termékeket vagy alkatrészeket új vagy felújított termékekkel vagy alkatrészekkel helyettesíthetik. A lecserélt termékek és alkatrészek a Sennheiser electronic GmbH & Co. KG vagy annak szervizpartnerei tulajdonába kerülnek.

A jótállási igény nem érvényesíthető az alábbiakra vonatkozóan:

  • a termék kisebb olyan minőségi hibáira és eltéréseire, melyek nem befolyásolják a termék értékét vagy a rendeltetésszerű használathoz való alkalmasságát;
  • a termék tartozékaként mellékelt kiegészítőkre;
  • az újratölthető és egyszer használatos elemekre (ezek a termékek rövidebb üzemelési idővel rendelkeznek, és élettartamuk nagyban függ a használat gyakoriságától is);
  • a nem rendeltetésszerű használatból származó hibákra (pl. hibás működtetés, fizikai rongálás, nem megfelelő tápfeszültség használata); Garanciális szempontból rendeltetésszerű használatnak tekintjük a terméknek a használati útmutatóban ismertetett működési feltételek és előírások szerinti használatát;
  • a kopásból származó hibákra;
  • ha a Sennheiser terméket Ön vagy harmadik személy manipulálja, kivéve, ha az adott manipulációra a Sennheiser előzetesen írásos beleegyezését adta;
  • a vis maiorból származó hibákra;
  • azon hibákra, melyek a vásárlás pillanatában a vásárló számára ismertek voltak.

Érvényét veszti a garancia, ha a terméket illetéktelen személy vagy szerviz manipulálja. Továbbá akkor is érvényét veszti a garancia, ha a termékről vagy alkatrészeiről eltávolítják az azonosító számot, sorozatszámot vagy biztonsági címkét, vagy ezeken bármilyen változtatást végeznek. A szavatossági igények a világ bármely olyan országában érvényesítők, ahol az adott ország törvényei nem ütköznek garanciális feltételeinkkel. Egyéb szavatossági igények vagy a jelen feltételekben meghatározott jogosultságokon túlmutató igények nem érvényesíthetők.

A fogyasztók jogosultak lehetnek a saját országuk törvényeiben meghatározott jogaik érvényesítésére, amennyiben az nem ütközik jelen garanciális feltételekkel, mivel a garancia érvényesítésével kapcsolatban azon ország jogszabályai irányadók, melyben a fogyasztó a Sennheiser terméket vásárolta. Erre a szolgáltatásra nem vonatkoznak az ENSZ nemzetközi árukereskedelmi konvenciójának rendelkezései.

A garanciális feltételeknek megfelelő jótállási igény esetén a részletes visszajuttatási útmutatásért lépj kapcsolatba helyi szervizpartnerünkkel.
A Sennheiser electronic GmbH & Co. KG aktuális nemzetközi szervizhálózatának listája internetes oldalunkon, a Szervizpartnereink világszerte menüpont alatt található.