A digitális földfelszíni televíziózás és a vezeték nélküli mikrofonok

kölcsönhatása

A digitális földfelszíni sugárzású televíziózás (DTTV) - melyet Európában DVB-T (Digital Video Broadcast - Terrestrial), illetve az Egyesült Államokban DTV (Digital Television) néven is emlegetnek - bevezetése már évek óta gyors ütemben halad világszerte.

A DVB-T egy a földfelszíni digitális televíziózásra vonatkozó nemzetközi jelátviteli szabvány. A digitális TV jeleket ugyanabban a frekvencia-tartományban továbbítják, mint analóg elődjeiket. És ugyanebben a tartományban működik az RF vezeték nélküli audio jelátviteli technológia is. A vezeték nélküli audio jelátvitel használói másodlagos használóként az analóg TV csatornákat is tudják használni. Európában és Afrikában a analóg televíziózás a 8 MHz széles UHF csatornából csak 7 MHz-et használ. A fennmaradó 1 MHz-es "hézagot" mostanáig kommunikációhoz, riportkészítésnél jeltovábbításhoz és bizonyos fokig vezeték nélküli mikrofonokhoz használták.

Ezért a digitális televíziózás bevezetése előtt az UHF frekvencia-tartományon az analóg TV adók és a vezeték nélküli audio jeladó eszközök osztoztak.

Mindamellett a digitális televíziózás teljesen elfoglalja a 8 MHz széles csatornát. A DVB-T által használt új digitális jelforma miatt az 1 MHz-es „hézag” többé nem áll rendelkezésre.

Problémák

Főként az analóg és digitális TV adók párhuzamos működésének következtében, a vezeték nélküli mikrofonokhoz jelenleg rendelkezésre álló spektrum számos országban nagyon korlátozott.

Problémák

Továbbá megfigyelhető, hogy a TV csatornákhoz rendelkezésre álló UHF spektrumot nemzetközi szinten egyre szűkebbre szabják, hogy a DVB-H-hoz (Digital Video Broadcasting - Handheld) hasonló új szolgáltatásoknak helyet adjanak. Azok az új rendelkezések, melyek lehetővé teszik, hogy a nem rendszeresen használt frekvenciákat új elsődleges használóknak (pl. mobil kommunikációs szolgáltatóknak) adják, tovább csökkentik azoknak a frekvenciáknak a mennyiségét, melyek technikailag az audio jelátvitelhez használhatók.

Nyilvánvaló, hogy az audio jeltovábbításhoz szükséges frekvencia-erőforrások további megnyirbálása várható.

Megoldások

A televíziónak elsődleges státusza van a VHF és UHF tartományban; a vezeték nélküli mikrofonok csupán másodlagos használók. Ezért a vezeték nélküli mikrofonok működése csak akkor megengedett, ha nem zavarja a televíziós vételt. Ha egy vezeték nélküli mikrofon egy digitális TV csatornán belül működik, interferencia léphet fel (pl. „lefagy” a kép a TV képernyőn). Általános szabályként elmondható, hogy ha egy DVB-T vevőnek televíziós jelek vételére van lehetősége, vezeték nélküli mikrofon nem működhet ugyanabban a csatornában. Ahhoz, hogy egy vezeték nélküli mikrofon megbízhatóan működjön a digitális TV-vel egyazon csatornában, a mikrofonnak a digitális TV-ét jóval meghaladó jelszintre lenne szüksége.

Megoldások

A különböző városokban végzett méréseink azt mutatták, hogy a Sennheiser vezeték nélküli mikrofonok képesek a nagyteljesítményű DVB-T jeladókkal szomszédos csatornákban működni. A DVB-T jel szűrő-töréspontja és a vezeték nélküli mikrofon vivőhulláma közötti távolság 400 kHz és 1 MHz között van és függ a DVB-T jeladó szűrőjének minőségétől.

Newsletter subscription