Kultúránk

Vállalati kultúránk különböztet meg bennünket másoktól, és ez határozza meg azt, ahogyan munkatársainkhoz és ügyfeleinkhez viszonyulunk. Ez szorosan összefügg a célkitűzésünkkel, amely arra irányul, hogy élménnyel teli audioélményt hozzunk létre vásárlóink számára. Közösen hét kulturális alapelvet dolgoztunk ki, amelyek irányt mutatnak mindennapi munkánk során.

Our Culture Principles

Minden az ügyfelinkkel kezdődik és végződik.
Minden egyes döntésünkben és a döntéshozatal minden egyes fázisában őket tartjuk szem előtt. Ügyfeleinkre figyelünk, és igyekszünk mind jelenlegi, mind jövőbeli szükségleteiket megérteni: örömmel felelünk meg várakozásaiknak és szárnyaljuk túl azokat.

A megfelelő hozzáállás a legfontosabb erősségünk.
Hisszük, hogy az emberek tudása sokkal gyorsabban változik, mint ők maguk. Ezért van az, hogy a hozzáállás és a gondolkodásmód még a legfényesebb bizonyítványnál is többet ér és összhangban kell lennie a Sennheisert előre lendítő vállalati kultúrával. Ebből adódóan olyan embereket alkalmazunk, akik hisznek értékrendszerünkben és azonosulni tudnak alapelveinkkel – olyan emberekkel dolgozunk, akik példamutatók az együttműködésben és tudják, hogy a különböző szempontok és vélemények ütköztetése összességében jobb eredményre vezet.

Nem félünk kockáztatni és mind sikereinkből, mind kudarcainkból készek vagyunk tanulni
A megoldásokra koncentrálunk és gyorsan túljutunk az akadályokon. Megkérdőjelezzük a szokványos megoldásokat és a nyerő ötletek megvalósítása érdekében bátran vállaljuk az újszerű és előremutató megközelítések kockázatát. Sikereinket megünnepeljük, de őszintén elismerjük esetleges kudarcainkat is.

Sikereinkben mindannyian osztozunk.
A Sennheisernél mindannyiunkat a folyamatos fejlődés és a személyes kibontakozás szellemisége hajt: szenvedély, bátorság és felelősségvállalás – ezek révén azonosulunk cégünkkel és lendítjük előre azt. Jogosultak vagyunk a döntéseket a szervezet lehető legalacsonyabb szintjén meghozni. Pro és kontra érvelhetünk, de egy-egy döntés megszületését követően elkötelezetten a megállapodott cselekvési irányt követjük.

A bizalom, a nyitottság és a kölcsönös tisztelet légkörét igyekszünk megteremteni.
Mindenkivel őszintén, tisztességesen és barátságosan bánunk, és elismerjük, hogy sikerünk mindannyiunk együttes szaktudásán alapul. Ezért mielőtt a saját álláspontunkat feltárnánk, igyekszünk másokét meghallgatni és megérteni. Mindenkit bátorítunk, konstruktív visszajelzéseket adunk és ezeket szívesen is vesszük. A különböző véleményeket tiszteletben tartjuk és értékeljük.

Közös céljainkat követve képességeinket teljes mértékben kibontakoztatjuk.
A hierarchiában elfoglalt helyétől függetlenül minden rendkívüli tehetséget és eredményt nagyra értékelünk. Mindenkitől mindenkor a tudása legjavát várjuk. Csapatszinten és egyéni szinten is nagyratörő célokat tűzünk ki – a siker eléréséhez szükséges készségek fejlesztésének elkötelezett vállalása mellett.

Vezetői szerepkörben elszántak és elkötelezettek vagyunk vállalati kultúránk támogatásában és hirdetésében.
Vezetőként arra törekszünk, hogy élen járjunk azokban a tulajdonságokban, melyeket másoktól is elvárunk. Ez attól függetlenül igaz, hogy beosztásból adódó vagy egy adott projekt keretében ideiglenesen kapott vezető szerepkörről van szó. Igyekszünk biztosítani, hogy alapelveink mindennapi munkánk szerves részét képezzék, így vállalva a felelősséget csapataink sikerességéért.

Állások és karrier

Állások és karrier

Ön tud azonosulni vállalati kultúránkkal? Új munkalehetőségeket keres?
További információk