Termékekkel kapcsolatos környezetvédelem

Érdekel a környezet védelme?

Minket is! Még új termékeink fejlesztésének korai időszakában is ügyelünk arra, hogy az alapanyagokat felelősen használjuk fel. Vezetőségünk határozottan beépítette ezt a célt vállalati irányelveinkbe.
A Sennheiser eszközök gyártásánál innovatív technológiákat alkalmazunk, hogy minimálisra csökkentsük a környezetszennyezést. Ugyanezt a stratégiát követjük termékeink fogyasztók által történő felhasználásánál is. A Sennheiser ügyfelek ezért biztosak lehetnek abban, hogy prémium minőségű termékeket választanak.
A környezetvédelem a termékek teljes életciklusára kiterjed. Az ezen területet érintő beruházások segítenek, hogy hosszú távon versenyképesek maradjunk, és biztosítsuk munkahelyeinket. Erősen motivált alkalmazottak és tapasztalt szakemberek segítik munkánkat: minden gyártóüzemünkben szakképzett és speciálisan képzett szakemberekkel rendelkezünk, akik kizárólag a munkahelyi egészséggel és biztonsággal kapcsolatos problémákkal, valamint a környezetvédelemmel foglalkoznak.
A Sennheiser termékeihez kapcsolódó környezetvédelem a következő három fő területre terjed ki: anyag-megfelelőség, hasznosítás/újrafelhasználás/újrahasznosítás és energiahatékonyság.

Anyag-megfelelőség

Azoknak az anyagoknak a használata, amelyek veszélyesek lehetnek az emberre és/vagy a környezetre, a törvény által tiltott vagy határérték meghatározása mellett korlátozott. Az előírások a műszaki fejlődés, valamint az aktuális kutatási eredmények alapján folyamatosan frissülnek. Ez mind az országos, mind a nemzetközi előírásokra igaz. A Sennheiser minden olyan előírásnak megfelel, amely az egyes piacokon különféle termékeinkkel kapcsolatba hozható, megfelelőségünket pedig a kifejezetten az erre a célra kifejlesztett eljárás szerint ellenőrizzük. A legfontosabb követelmények közül néhányat az alábbiakban is bemutatunk.

REACh

A fent részletezett RoHS irányelv az elektromos és elektronikus berendezésekben használt veszélyes anyagok alkalmazását korlátozza. Mindamellett létezik egy az európai vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendeletet is (REACh – Registration, Evaluation, and Authorisation of Chemicals), amely az emberi egészséget és általában a környezetet hivatott megvédeni a kritikusként besorolt anyagoktól. Mivel a REACh rendelet rendkívül összetett, a Sennheiser a szükséges feladatok együttes teljesítése érdekében szoros kapcsolatot tart fenn a beszállítókkal. A legfontosabb kötelezettségek közül néhányat az alábbiakban is bemutatunk.

  • Regisztráció
    Tekintettel arra, hogy a REACh rendelet előírásainak megfelelően gyártjuk termékeinket, nem érint minket közvetlenül a regisztráció. Mindamellett beszállítóinkra vonatkozik ez a kötelezettség, és mi szoros együttműködésben vagyunk velük.

  • Különös aggodalomra okot adó anyagok SVHC
    A jelenleg alkalmazandó SVHC lista (jelöltlista) azokat az anyagokat határozza meg, amelyekre vonatkozóan az ügyfeleknek és a későbbi felhasználóknak nyilvántartásba vételi kötelezettségük van. A lista az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA):
    weboldalán található:
    http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table
    A REACh rendelet 33. cikke szerint a gyártócég köteles közölni a fogyasztóval a rendelkezésére álló összes információt a termék biztonságos használatára vonatkozóan, és legalább az adott anyag nevét köteles megadni.

  • A REACh rendelet XIV. és XVII. mellékletében szereplő anyagok

Az EU a jelöltlistán szereplő anyagok alapján megtárgyalja, hogy mely anyagok legyenek engedélykötelesek. Ezeket azután a XIV. mellékletben teszi közzé:
https://echa.europa.eu/authorisation-list
Abban az esetben, ha termékeink tartalmaznak a XIV. mellékletben felsorolt anyagok közül valamely anyagot, beszállítóinkkal együttműködve megtesszük a megfelelő lépéseket.
A korlátozásokat a XVII. melléklet tartalmazza:
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
A korlátozások nagyon egyediek, és gyakran kapcsolódnak hozzájuk határértékek. A Sennheiser az alapanyagokkal kapcsolatos korlátozásoknak történő megfelelés érdekében is szorosan együttműködik a beszállítókkal. A REACh rendeletre vonatkozó további információkhoz látogass el a következő weboldalra:
http://echa.europa.eu/

RoHS

Az európai RoHS irányelv az elektromos és elektronikus berendezésekben használt veszélyes anyagok alkalmazását korlátozza.

Az RoHS irányelv előírásait folyamatosan az uniós joghoz igazítják. A gyártási folyamatok és az anyagválasztás korai szabályozásának köszönhetően – mind a Sennheiser, mind a Sennheiser beszállítók részéről –, az RoHS irányelv előírásainak megfelelő termékeket vezetünk be. A RoHS irányelv előírásainak történő megfelelést a Sennheiseren belül folyamatosan figyelemmel kísérjük, az ellenőrzés pedig a mi részünkről és beszállítóink részéről is biztosított. RoHS megfelelőségünk alátámasztása érdekében a CE megfelelőségi nyilatkozat weboldalunkon elolvasható és onnan le is tölthető.

Energiahatékonyság

Az energiamegtakarítás egyik leghíresebb és legvitatottabb példája az az EU határozat, amely betiltotta a hagyományos izzók forgalmazását.
Megkérdezted valaha is magadtól, mennyi energia takarítható meg bizonyos izzók használatának elhagyásával? 2007-ben a hagyományos izzók éves szinten kb. 112 TWh fogyasztást eredményeztek az EU egész területén (Terawattóra, vagyis egy billió [1012] Wattóra). Ez 45 tonna széndioxid-kibocsátással egyezik meg. Összehasonlításként: Hannover városának széndioxid-kibocsátása az energia területén (a közlekedést nem számítva) a 1990-es referenciaévben 4,6 megatonna volt. Az előrejelzések szerint a fogyasztás 2020-ban 135 TWh-ra növekszik, ha nem teszünk semmit. Az energiahatékonysági szabályzás szerint az energiafogyasztás feltehetően 20%-kal csökken 2020-ig.

Az energiafogyasztás mindamellett nemcsak a világítás kapcsán csökkenthető. Világszerte egyre több termékcsoporttal érhető el jelentős energiamegtakarítás, amennyiben azokra igazak a következők: a termékek viszonylag nagy mennyiségű energiát fogyasztanak, nagy mennyiségben értékesítik azokat, és van lehetőség az újratervezésükre, amivel jelentősen fokozható a hatékonyságuk. A Sennheiser esetében ezek az energiahatékonysági követelmények a külső tápegységeket, a tartalék termékeket és az akkutöltőket érintik.

A technológiák jelenlegi gyors változása miatt feltételezni lehet, hogy a jövőben további energiahatékonysági követelmények lépnek életbe.

Hulladékkezelés

Hasznosítás, újrafelhasználás és újrahasznosítás A Sennheiser termékek tervezésénél nemcsak arra figyeltek, hogy azok mentesek legyenek a veszélyes anyagoktól, hanem arra is, hogy kevés energiát fogyasszanak. Továbbá, hogy életciklusuk végén a lehető legkisebb mértékben terheljék a környezetet, és amennyire csak lehet, újra felhasználhatók vagy újrahasznosíthatók legyenek. A Sennheiser ezért a régi termékeket, akkukat és csomagolásokat megfelelő képesítéssel rendelkező kezelőrendszerekbe szállítja.

A zökkenőmentes újrahasznosításhoz és ártalmatlanításhoz két dologra van szükség:

  • A Sennheiser a termékek forgalomba hozatalakor fizet a jövőbeni újrahasznosításért – mivel senki sem tudja megmondani, mikor dönt úgy a fogyasztó, hogy megszabadul készülékétől
  • A Sennheiser vállalja. hogy minden információt megad, amely termékeink újrafelhasználásához vagy újrahasznosításához szükséges. Ez az információ világszerte az összes Sennheiser leányvállalat számára elérhető, ami biztosítja, hogy a termékeket minden egyes országban a helyi hulladékkezelési előírásoknak megfelelően lehessen regisztrálni.

WEEE

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló (WEEE) EU-rányelv célja a hulladékok újrahasznosításának támogatása annak érdekében, hogy csökkenjen az ártalmatlanítani szükséges hulladékok mennyisége, és a természeti erőforrások megőrzésre kerüljenek. További „mellékhatásként” a környezetszennyezés is csökken.

A Sennheiser figyelmet fordít elektromos eszközeink ökológiai újrahasznosítására, és megfelelően nyilvántartásba vetette magát az elektromos berendezések hulladékainak nyilvántartásával foglalkozó alapítványnál (Stiftung EAR) a Németországban forgalomba hozott eszközökre vonatkozóan. WEEE nyilvántartási szám:

  • DE 47419280 (a Sennheiser esetén)
  • DE 41402700 (a Georg Neumann esetén)

A mintacímke egy áthúzott kerekes kukát tartalmaz, ami a WEEE logója. A WEEE egy mozaikszó, amely a Waste Electrical and Electronic Equipment (elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) rövidítése. Ez azt jelenti, hogy a hulladékká vált elektromos eszközök nem kezelhetők háztartási hulladékként, hanem külön kell gyűjteni és ártalmatlanítani azokat, gyűjtőállomásokon keresztül. Az effajta szakszerű kezelési kötelezettég magától értetődő kell, hogy legyen, és az akkukra is ki kell terjednie – melyeket szintén tilos a háztartása hulladék közé keverni.

Returning B2B Devices

For returning your B2B device at the end of its lifecycle please reach out to our service provider:
Osnabrück:
Pferdestraße 31
49084 Osnabrück
Opening hours
Monday - Thursday: 7.00am - 3.00pm
Friday: 7.00am - 12.30pm
Further information at: https://www.umweltmanager.net/hpm-in-osnabrueck.html
or
Celle:
Braunschweiger Heerstraße 111
29227 Celle
Opening hours
Monday - Thursday: 7.00am - 4.00pm
Friday: 8.00am - 3.00pm
Further information at: https://www.umweltmanager.net/hpm-in-celle.html

Csomagolás

A csomagolással kapcsolatos előírásoknak általában több célja van. Egyrészt minden tagállamban, valamint harmadik országban minimálisra kell csökkenteni a hulladék környezetre gyakorolt hatását, a környezet magas szintű védelme érdekében. Például a csomagolóanyagokban található veszélyes anyagokra vonatkozóan is léteznek korlátozások. Másrészt lehetővé kell tenni az egységes európai piacon történő zökkenőmentes kereskedelmet, továbbá ki kell védeni a kereskedelmi korlátozásokat, valamint a verseny torzítását és korlátozását. A hulladék keletkezésének megelőzése elsőszámú feladat, ezt követi az újrafelhasználás és az anyagában történő újrahasznosítás. Az egyéb újrahasznosítási módok a lista alján szerepelnek.

A Németországban forgalomba hozott csomagolóanyagok regisztrációs száma:
DE2262469214372 (a Sennheiser esetén)
DE 3700 7915 4461 9 (a Georg Neumann esetén)

Akkuk

Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad forgalomba hozni, ha bizonyos veszélyes anyagokat tartalmaznak. Ezen felül az elhasználódott elemek és akkumulátorok gyűjtésére, kezelésre, újrahasznosításra, valamint elszállítására is léteznek előírások. Ezek sokszor országos hulladékelszállítási rendeletekhez kapcsolódnak, és a gyűjtés és újrahasznosítás magas szintű megvalósítását támogatják. Ezeknek az előírásoknak a célkitűzései nemcsak az akkuk környezetvédelmi mérlegének javítását, hanem az elemek és akkuk teljes életciklusa alatt érintett személyek (úm. gyártók, forgalmazók és fogyasztók) védelmét is magukban foglalják. Ráadásul a kezelés és az újrahasznosítás munkakörülményeinek javítását is célozzák.

A Németországban forgalomba hozott elemek és akkuk nyilvántartási száma: 41715955